KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

  • 09.02.2024 00:00

T.C.

KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2019/88 Esas

KARAR NO : 2021/303 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2021 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS, 40 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mahmod ve Naıma oğlu, 01/01/1994 doğumlu, KOSAY HAMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, istinaf talebi ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün, istinaf talebi ve istinaf başvuru dilekçesinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir.

İLAN OLUNUR

 #ilangovtr                                                                                                              Basın No ILN01981194

OSZAR »