Mekki ve Medeni Ayetler

Mekki ve Medeni Ayetler
Mekki ve Medeni Ayetler

ULÛMU’L KUR’AN (Giriş) -5-

M. Burhan Hedbî

Kur’an ve anlamı hakkında bilgi sahibi olmak için başladığımız yazı dizimize “Mekki ve Medeni ayetlerin” nasıl bilineceği hakkında kısaca bilgi verecek yazımızla devam ediyoruz.

Surelerin Mekkî ve Medenî Oluşundaki Ölçüler Nelerdir?

Sureler şu üç görüşe göre taksim edilmiş

 a) Vahyin Nazil olduğu mekan dikkate alınarak

b) Vahyin muhatabı dikkate alınarak

c) Hicret esas alınarak belirlenmiştir

Mekkî ve Medenî Sürelerin Alamet ve Özellikleri Nelerdir?

Mekkî surelerin Alametleri

1) Kella lafzının geçtiği sureler Mekkî olup 15 surede 33 defa geçmektedir

2) İçinde secde ayeti geçen sureler Mekkîdir

3) Bakara ve Ali İmran hariç başında heca (mukattaa) herfleri olan sureler Mekkîdir

4) Bakara suresi hariç içinde peygamberlerin, geçmiş milletlerin, Adem ve iblisin kıssasını içeren her sure Mekkîdir

5) İstisnasına rağmen çoğunlukla "ya eyyuhen-Nas" hitabı/ibaresi bulunan sureler Mekkîdir

Medeni Surelerin Alametleri

1) Şer'i cezalar (Hudûd) ve miras (feraid) paylarını içeren sureler Medenîdir

2) Cihad ve hükümlülerini içeren sureler Medenîdir

3) Enkebut dışında münafıklardan bahseden sureler Medenîdir

 

Mekkî surelerin özellikleri nelerdir?

Mekkî surelerin üç özellikleri vardır:

1) Kısa ve vecizdirler

2) Şirk ve putperestliğe karşı kesin tavır alınmıştır

3) Allah'ın birliği başta olmak üzere itikad ve ahiret ile ilgili imam esasları işlenmiştir

Yani İslam'ı (tevhidi) içselleştirme ve yaşamanın temelleri atılmıştır.

Medenî surelerin özellikleri nelerdir?

Medenî surelerin dört özellikleri vardır:

1) Şeriatın konulması ve uygulanmasına ilişkin esaslar

2) İbadetler, Muameleler ve Cemiyet ilişkileri

3) Yahudi ve Hristiyanların durumlarını açıklamıştır

4) Meseleler ve durumlar uzun ayetlerle belirtilmiştir

 

Yorum Yaz

OSZAR »